Mr. Gil T. Apduhan: An inspiration to all!

“We Love Tagoloan” interviews Mr. Gil Apduhan. Our 2nd Influencer. Be inspired by his giver mentality, his dedication and love for his craft and vocation. Atong Tagoloanon nga maestro sa music ug arts. Atong inspiration sa maayong pamatasan ug values. Ehemplo sa mga taong ga serbisyo sa ilang inig iya iyang communidad ug simbahan. Atong…